English/Japanese

@

  Professor@ Yuichi Tsumaki


  M2  Yuya Kudo

     Ryoko Ozaki

     Soichi Taniguchi

     Takuro Tsunoda

  M1  Yusei Katagiri

     Hiroyuki Nishimori

     Ryoga Sato

     Kota Abe

  B4  Shotaro Nozaki

     Takuto Osakabe

     Takumi Suzuki

     Tomoya Hasebe

     Taira Kudo

     Shogo Ujiie

     Yukinari Ito

  B3  Kairi Yamashita

     Soushi Watanabe

     Jo Murakami

     Rintaro Asada

     Keiji Fujimori