English/Japanese

@

  Professor@ Yuichi Tsumaki

  Research Assistant@ Hyun-Tae Han

  D3   Sho Owada

  M2  Kyosuke Kaneko

     Shogo Sato

     Yuya Suzuki

     Sena Furuse

  M1  Shuta Kanazawa

     Shu Kitami

     Shunsuke Yatame

     Narumi Sasaki

  B4  Eiki Obara

     Hayato Shinohara

     Tomohiro Seno

     Kousuke Tsuchiya

     Shintaro Bushizawa

     Masaki Hiwatashi

  B3  Tomomichi Ariga

     Seiru Sato

     Takumi Toyoshima

     Daichi Furusawa

     Ryo Miura

     Ryota Murakami