English/Japanese

@

  Professor@ Yuichi Tsumaki

  D3  Hyun-Tae Han

  D2  Sho Owada

  M2  Motohiro Okatsu

     Takuya Kato

     Ryo Kazama

     Hiroki Sakamoto

     Kazuaki Hoya

  M1  Yoshitaka Kikuchi

     Akihito Suzuki

     Fumiaki Niwano

  B4  Yosuke Aoki

     Kyosuke Kaneko

     Yuya Suzuki

     Hiroki Hashimoto

     Sena Furuse